close
Код города | Мобильная связь / Сотовая Магазины | Номер телефона 📞 Код города | Мобильная связь / Сотовая Магазины | Номер телефона 📞
Поиск

Казахстан 🇰🇿Код города, междугороднего звонка VoIP, Мобильная связь / Сотовая Локатор и телефон Казахстан.

Список литературы:

Казахстан Международный кодекс

  • Название: Казахстан 🇰🇿
  • Код: 7-6##/7##, также +7-6##/7##, 007-6##/7##, 00 7-6##/7##, 00-7-6##/7##, +7-6##/7##-, +007-6##/7##, 07-6##/7##, 0007-6##/7##, 011-7-6##/7## и т.д..


Общая информация

  • Код страны Казахстана: 7
  • Префикс соединительной линии: 008
  • Международный префикс: 008, 009, 010

Деталь плана нумерации

Географический номер

расположение Код города Код города Формат набора
Zhezkazgan 710 2 +7 710 2 ######
Atasu 710 30 +7 710 30 #####
Aksu-Ayuly 710 31 +7 710 31 #####
Karazhal 710 32 +7 710 32 #####
Agadyr 710 33 +7 710 33 #####
Zhezdy 710 34 +7 710 34 #####
Ulytau 710 35 +7 710 35 #####
Balkhash 710 36 +7 710 36 #####
Aktogai 710 37 +7 710 37 #####
Shashubai 710 38 +7 710 38 #####
Priozersk 710 39 +7 710 39 #####
Zhairem(GOK) 710 40 +7 710 40 #####
Zharyk 710 42 +7 710 42 #####
Zhairem 710 43 +7 710 43 #####
VSAT 710 59 +7  710  59 #####
Satpaev 710 63 +7 710 63 #####
Uralsk 711 2 +7 711 2 ######
Peremetnoye 711 30 +7 711 30 #####
Darinskoye 711 31 +7 711 31 #####
Fyodorovka 711 32 +7 711 32 #####
Aksai 711 33 +7 711 33 #####
Zhympity 711 34 +7 711 34 #####
Zhanibek 711 35 +7 711 35 #####
Chapayev 711 36 +7 711 36 #####
Chingirlau 711 37 +7 711 37 #####
Zhalpaktal 711 38 +7 711 38 #####
Taskala 711 39 +7 711 39 #####
Saikhin 711 40 +7 711 40 #####
Zhangala 711 41 +7 711 41 #####
Taipak 711 42 +7 711 42 #####
Akzhaik 711 43 +7 711 43 #####
Kaztalovka 711 44 +7 711 44 #####
Karatobe 711 45 +7 711 45 #####
VSAT 711 46 +7 711 46 #####
711 47 +7 711 47 #####
711 49 +7 711 49 #####
711 59 +7 711 59 #####
Atyrau 712 2 +7 712 2 ######
Tengizshevroil 712 30 +7 712 30 2####
Tengizs 712 30 +7 712 30 3####
Akkystau 712 31 +7 712 31 #####
Ganyushkino 712 33 +7 712 33 #####
Indernborski 712 34 +7 712 34 #####
Dossor 712 35 +7 712 35 #####
Makhambet 712 36 +7 712 36 #####
Kulsary 712 37 +7 712 37 #####
Miyaly 712 38 +7 712 38 #####
Makat 712 39 +7 712 39 #####
VSAT 712 59 +7  712 59 #####
Aktobe 713 2 +7 713 2 ######
Kargalinskoye 713 2 +7 713 2 ######
Martuk 713 31 +7 713 31 #####
Uil 713 32 +7 713 32 #####
Kandyagash 713 33 +7 713 33 #####
Emba 713 34 +7 713 34 #####
Shalkar 713 35 +7 713 35 #####
Khromtau 713 36 +7 713 36 #####
Alga 713 37 +7 713 37 #####
Komsomolskoye 713 39 +7 713 39 #####
Khobda 713 41 +7 713 41 #####
Badamsha 713 42 +7 713 42 #####
Irgiz 713 43 +7 713 43 #####
Karauylkeldy 713 45 +7 713 45 #####
Shubarkuduk 713 46 +7 713 46 #####
VSAT 713 47 +7 713 47 #####
713 48 +7 713 48 #####
713 49 +7 713 49 #####
713 59 +7 713 59 #####
713 40 +7 713 40 #####
Kostanai 714 2 +7 714 2 ######
Arkalyk 714 30 +7 714 30 #####
Rudny 714 31 +7 714 31 #####
Lisakovsk 714 33 +7 714 33 #####
Denisovka 714 34 +7 714 34 #####
Zhitikara 714 35 +7 714 35 #####
Taranovskoye 714 36 +7 714 36 #####
Kamysty 714 37 +7 714 37 #####
Torgai 714 39 +7 714 39 #####
Amangeldy 714 40 +7 714 40 #####
Karabalyk 714 41 +7 714 41 #####
Fyodorovka 714 42 +7 714 42 #####
Borovskoi 714 43 +7 714 43 #####
Uzunkol 714 44 +7 714 44 #####
Ubaganskoye 714 45 +7 714 45 #####
Oktyabrskoye 714 48 +7 714 48 #####
Sarykol 714 51 +7 714 51 #####
Karasu 714 52 +7 714 52 #####
Auliekol 714 53 +7 714 53 #####
Karamendy 714 54 +7 714 54 #####
Zatobolsk 714 55 +7 714 55 #####
Kachar 714 56 +7 714 56 #####
VSAT 714 57 +7 714 57 #####
714 59 +7 714 59 #####
714 47 +7 714 47 #####
714 46 +7 714 46 #####
Petropavlovsk 715 2 +7 715 2 ######
Bulayevo 715 31 +7 715 31 #####
Smirnovo 715 32 +7 715 32 #####
Saumalkol 715 33 +7 715 33 #####
Sergeyevka 715 34 +7 715 34 #####
Novoishimski 715 35 +7 715 35 #####
Taiynsha 715 36 +7 715 36 #####
Timiryazevo 715 37 +7 715 37 #####
Beskol 715 38 +7 715 38 #####
Mamlutka 715 41 +7 715 41 #####
Kishkenekol 715 42 +7 715 42 #####
Yavlenka 715 43 +7 715 43 #####
Presnovka 715 44 +7 715 44 #####
Talshik 715 46 +7 715 46 #####
VSAT 715 45 +7  715 45 #####
715 47 +7 715  47 ххххх
VSAT 715 59 +7 715  59 #####
Kokshetau 716 2 +7 716 2 х#####
Krasni Yar 716 2 +7 716 2 х#####
Burabay 716 30 +7 716 30 #####
Shortandy 716 31 +7 716 31 #####
Zerenda 716 32 +7 716 32 #####
Ereimentau 716 33 +7 716 33 #####
Zhaksy 716 35 +7 716 35 #####
Shuchinsk 716 36 +7 716 36 #####
Korgalzhyn 716 37 +7 716 37 #####
Akkol 716 38 +7 716 38 #####
Stepnyak 716 39 +7 716 39 #####
Balkashino 716 40 +7 716 40 #####
Astrakhanka 716 41 +7 716 41 #####
Egendykol 716 42 +7 716 42 #####
Atbasar 716 43 +7 316 43 #####
Arshaly 716 44 +7 716 44 #####
Stepnogorsk 716 45 +7 716 45 #####
Makinsk 716 46 +7 716 46 #####
Esil 716 47 +7 716 47 #####
Derzhavinsk 716 48 +7 716 48 #####
Kabanbai Batyr 716 51 +7 716 51 #####
Commercial networkEasttelecom 716 61 +7  716 61 #####
VSAT 716 49 +7  716 49 #####
VSAT 716 59 +7  716 59 #####
Astana 717 2 +7 717 2 ######
Pavlodar 718 2 +7 718 2 ######
Zhelezinka 718 31 +7 718 31 #####
Irtyshsk 718 32 +7 718 32 #####
Terenkol 718 33 +7 718 33 #####
Uspenka 718 34 +7 718 34 #####
Ekibastuz 718 7 +7 318 7 х#####
Sharbakty 718 36 +7 718 36 #####
Aksu 718 37 +7 718 37 #####
Koktobe 718 38 +7 718 38 #####
Akku 718 39 +7 718 39 #####
Bayanaul 718 40 +7 718 40 #####
Aktogai 718 41 +7 718 41 #####
Pavlodar area 718 45 +7 718 45 #####
VSAT 718 42 +7  718 42 #####
718 43 +7  718 43 #####
718 44 +7  718 44 #####
Karaganda 721 2 +7 721 2 ######
Aktau 721 3 +7 721 3 ######
Temirtau 721 3 +7 721 3 ######
Abai 721 31 +7 721 31 #####
Saran 721 37 +7 721 37 #####
Gabidena Mustafina 721 38 +7 721 38 #####
Kiyevka 721 44 +7 721 44 #####
Karkaralinsk 721 46 +7 721 46 #####
Egindybulak 721 47 +7 721 47 #####
Molodezhnoye 721 48 +7 721 48 #####
Osakarovka 721 49 +7 721 49 #####
Topar 721 53 +7 721 53 #####
Botakara 721 54 +7 721 54 #####
Shakhtinsk 721 56 +7 721 56 #####
VSAT 721 59 +7 721 59 #####
Semey 722 2 +7 722 2 ######
Urdzhar 722 30 +7 722 30 #####
Beskaragai 722 36 +7 722 36 #####
Ayagoz 722 37 +7 722 37 #####
Makanchi 722 39 +7 722 39 #####
Barshatas 722 46 +7 722 46 #####
Kurchatov 722 51 +7 722 51 #####
Karaul 722 52 +7 722 52 #####
Kainar 722 56 +7 722 56 #####
Shulbinsk 722 57 +7 722 57 #####
VSAT 722 59 +7  722 59 #####
Ust-Kamenogorsk 723 2 +7 723 2 ######
Glubokoye 723 31 +7 723 31 #####
Shemonaikha 723 32 +7 723 32 #####
Samarskoye 723 33 +7 723 33 #####
Tavricheskoye 723 34 +7 723 34 #####
Zyryanovsk 723 35 +7 723 35 #####
Ridder 723 36 +7 723 36 #####
Serebryansk 723 37 +7 723 37 #####
Bozanbai 723 38 +7 723 38 #####
Molodezhnyi 723 38 +7 723 38 #####
Kurchum 723 39 +7 723 39 #####
Zaisan 723 40 +7 723 40 #####
Ulken Naryn 723 41 +7 723 41 #####
Katon-Karagai 723 42 +7 723 42 #####
Terekty 723 43 +7 723 43 #####
Akzhar 723 44 +7 723 44 #####
Shar 723 45 +7 723 45 #####
Aksuat 723 46 +7 723 46 #####
Kalbatau 723 47 +7 723 47 #####
Kokpekty 723 48 +7 723 48 #####
Borodulikha 723 51 +7 723 51 #####
Novaya Shulba 723 53 +7 723 53 #####
VSAT 723 30 +7  723 30 #####
723 59 +7  723 59 #####
Kyzylorda 724 2 +7 724 2 ######
Zhalagash 724 31 +7 724 31 #####
Shiyeli 724 32 +7 724 32 #####
Aralsk 724 33 +7 724 33 #####
Zhanakorgan 724 35 +7 724 35 #####
Terenozek 724 36 +7 724 36 #####
Zhosaly 724 37 +7 724 37 #####
Aiteke bi 724 38 +7 724 38 #####
VSAT 724 39 +7  724 39 #####
724 59 +7  724 59 #####
Shymkent 725 2 +7 725 2 ######
Temirlanovka 725 30 +7 725 30 #####
Aksukent 725 31 +7 725 31 #####
Abai 725 32 +7 725 32 #####
Turkestan 725 33 +7 725 33 #####
Zhetysai 725 34 +7 725 34 #####
Shardara 725 35 +7 725 35 #####
Kentau 725 36 +7 725 36 #####
Saryagash 725 37 +7 725 37 #####
Turara Ryskulova 725 38 +7 725 38 #####
Kazygurt 725 39 +7 725 39 #####
Arys 725 40 +7 725 40 #####
Myrzakent 725 41 +7 725 41 #####
Asykata 725 42 +7 725 42 #####
Shaulder 725 44 +7 725 44 #####
Sholakkorgan 725 46 +7 725 46 #####
Lenger 725 47 +7 725 47 #####
Shayan 725 48 +7 725 48 #####
Commercial network Easttelecom 725 61 +7  725 61 #####
VSAT 725 59 +7  725 59 #####
Taraz 726 2 +7 726 2 ######
Taraz 726 22 +7 726 22 #####
Kulan 726 31 +7 726 31 #####
Merke 726 32 +7 726 32 #####
Asa 726 33 +7 726 33 #####
Zhanatas 726 34 +7 726 34 #####
Bauyrzhan Mamyshuly 726 35 +7 726 35 #####
Kordai 726 36 +7 726 36 #####
Sarykemer 726 37 +7 726 37 #####
Tole bi 726 38 +7 726 38 #####
Saudakent 726 39 +7 726 39 #####
Akkol 726 41 +7 726 41 #####
Moiynkum 726 42 +7 726 42 #####
Shu 726 43 +7 726 43 #####
Karatau 726 44 +7 726 44 #####
VSAT 726 40 +7  726 40 #####
726 59 +7  726 59 #####
Almaty 727 2 +7 727 2, 3######
Otegen Batyra 727 2 +7 727 2517###
Otegen Batyra 727 52 +7 727 52 #####
Akshi 727 57 +7 727 57 #####
Uzynagash 727 70 +7 727 70 #####
Kaskelen 727 2 +7 727 2983###
Kaskelen 727 71 +7 727 71 #####
Kapchagai 727 72 +7 727 72 #####
Bakanas 727 73 +7 727 73 #####
Talgar 727 2 +7 727 2956###
Talgar 727 74 +7 727 74 #####
Esik 727 75 +7 727 75 #####
Shelek 727 76 +7 727 76 #####
Kegen 727 77 +7 727 77 #####
Chundzha 727 78 +7 727 78 #####
Narynkol 727 79 +7 727 79 #####
VSAT 727 40 +7  727 40 #####
727 59 +7  727 59 #####
Taldykorgan 728 2 +7 728 2 ######
Zharkent 728 31 +7 728 31 #####
Zhansugurov 728 32 +7 728 32 #####
Usharal 728 33 +7 728 33 #####
Ushtobe 728 34 +7 728 34 #####
Tekeli 728 35 +7 728 35 #####
Karabulak 728 36 +7 728 36 #####
Kabanbai 728 37 +7 728 37 #####
Balpyk bi 728 38 +7 728 38 #####
Sarkand 728 39 +7 728 39 #####
Saryozek 728 40 +7 728 40 #####
Kapal 728 41 +7 728 41 #####
Kogaly 728 42 +7 728 42 #####
Lepsy 728 43 +7 728 43 #####
VSAT 728 30 +7  728 30 #####
728 59 +7  728 59 #####
Aktau 729 2 +7 729 2 ######
Shetpe 729 31 +7 729 31 #####
Beineu 729 32 +7 729 32 #####
Zhanaozen 729 34 +7 729 34 #####
Zhetybai 729 35 +7 729 35 #####
Kuryk 729 37 +7 729 37 #####
Fort Shevchenko 729 38 +7 729 38 #####
VSAT 729 59 +7  729 59 #####

Негеографический номер

Код города Города Формат цифр оператор обслуживание
700 Kazakhstan +7 700 ####### Altel Mobile network CDMA
701 Kazakhstan +7 701 ####### GSM Kazakhstan (K-Cell) GSM mobile network
702 Kazakhstan +7 702 ####### GSM Kazakhstan (K-Cell) GSM mobile network
705 Kazakhstan +7 705 ####### KaR-Tel (K-Mobile) GSM mobile network GSM 900/1800
707 Kazakhstan +7 707 ####### Mobile Telecom Service GSM mobile network
775 Kazakhstan +7 775 ####### GSM Kazakhstan (K-Cell) GSM mobile network
777 Kazakhstan +7 777 ####### KaR-Tel (K-Mobile) GSM mobile network
760 Kazakhstan +7 760 ####### Kulan Commercial satellite network
762 Kazakhstan +7 762 ####### Nursat Commercial satellite network
763 Kazakhstan +7 763 ####### Arna Commercial network
764 Kazakhstan +7 764 ####### 2Day Telecom Commercial network
771 Kazakhstan +7 771 ####### KaR-Tel (K-Mobile) GSM mobile network
751 Kazakhstan +7 751 ####### VoIP – access codes Closed for international access
778 Kazakhstan +7 778 ####### GSM Kazakhstan GSM mobile network
785 Kazakhstan +7 785 ####### Darkhan Telecom Premium rate services

Важные номера

Страна / географический район количество категория службы Дополнительная информация
Казахстан 101; 112 пожар -
Казахстан 102; 112 полиция -
Казахстан 103; 112 медицинская -
Казахстан 104 опасности утечки газа

План набора

Внутренний набор

  • Для местного вызова: наберите только местный номер телефона
  • Для междугороднего звонка: 8, дождитесь тонального сигнала ответа станции - код города - местный номер телефона

Иностранный набор номера

  • Позвонить в Казахстан из-за рубежа: код выхода -7 - код города - местный номер телефона (код выхода также может быть записан как «+»)
  • Вызовите за границу из Казахстана: 8, дождитесь гудка, 10 - код страны - код города - номер телефона

Внешние ссылки


Ссылки Ссылки

Заглавная страница | 📱 мобильный | компьютер 💻
📧 [email protected]

1998-2024 v6.9 a-d-e-2